خرطومی فلزی روکش دار (فلکسیبل)

نام محصول :خرطومی فلزی روکش دار (فلکسیبل )

توضیحات:

images (6)

1IMG_20160320_224829

images (6)