لوله خرطومی بدون روکش (فلکسی)

  1. نام محصول : لوله خرطومی بدون روکش  (فلکسیبل )

 توضیحات:

non