نوار فرم (ماکارونی)

 نوار فرم    ( سفید / مشکی )

 

 

 

4 (1)27

IMG_20160320_224854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوار فرم مشکیL6357696669571

نوار فرم (نوارماکارونی)

برای منظم نموددن سیم و کابل  و بستن سیم های موجود در تابلو برق صنعتی یا خانگی به یکدیگر از نوار فرم استفاده می شود.

رنگ بندی:

  • سفید
  • مشکی

سایز نوار فرم:

  • سایز   6
  • سایز   8
  • سایز  10
  • سایز  12
  • سایز  14
  • سایز 16