پایه چسپ بست کمربندی W&E

 پایه چسب بست کمربندی   W&E  

20 * 20

25 * 25

30 * 30

40 * 40

imagesSAM-Cable-Tie-Bases

7

IMG_20160320_224849

 

 

 

 

 

پایه چسب7