چراغ سیگنال

انواع چراغ سیگنال:

کاربردهای چراغ سیگنال:

  • نمایش وجود یا عدم وجود برق
  • روشن و خاموش بودن کلید
  • واردمدارشدن خازن به مدار
  • نمایش ترتیب
  • نمابش خطا

رنگ های چراغ سیگنال:

  • رنگ سبز
  • رنگ زرد
  • رنگ قرمز
  • رنگ سفید
  •  آبی